giweather wordpress widget

The ropeway works everyday from 09:30 to 17:30

Ուրախ ենք ձեզ տեղեկացնել, որ նոր վերանորոգված ճոպանուղին սկսել է գործել 2017 թ-ի նոյոմբերի 1-ից:

Prices

One Time  Card
MekangamyaQart The card costs   2,000 AMD

 

Smart Plastic Card
PlasticQart The card costs 2,000  AMD(deposit)

 Usage Time: 5 years

Charging:

10:30 – 13:30 ( card charging till    12:00) 7,000 AMD
13:30 – 16:30 ( card charging till   15:00) 7,000 AMD
A day’s Card (10 entrances) 10,000 AMD
 A one Day Card  12,000 AMD
 

Skiers till 10 years old

(present a passport)

A one Day Card  9,000 AMD
 
 

 

The  charging of cards for three  or more days can only be done for consecutive days.

 

 

Language:

Copyright © 2016. All Rights Reserved.


Яндекс.Метрика Powered by Aram Kochoyan.