giweather wordpress widget

ճոպանուղին աշխատում է ամեն օր ժամը 09:30-ից 17:30

Ուրախ ենք ձեզ տեղեկացնել, որ նոր վերանորոգված ճոպանուղին սկսել է գործել 2017 թ-ի նոյոմբերի 1-ից:

Հետադարձ Կապ

Globus

Հայաստան, 2310, Կոտայքի մարզ, քաղաք Ծաղկաձոր

Phone +374-223-60030
mail info@ropeway.am
lernatour@gmail.com

 

 

Լեզու:

Copyright © 2016. All Rights Reserved.


Яндекс.Метрика Powered by Aram Kochoyan.